“ಅವ್ವ”

ಅವ್ವಾ!!!
DSCN2048
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸು 30 ದಾಟಿದರೂ, ನಮಗಾಗಿ “ಅವ್ವ” ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತರುತ್ತಿದ್ದ ಡಬ್ಬಿಗಟ್ಟಳೆ ರವೆಉ೦ಡೆ, ಚಕ್ಕುಲಿ, ಕೊಡಬಳೆ, ನಿಪ್ಪಟ್ಟು, ಸಿಹಿ-ಪುರಿ, ಮಾವಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಗಳ ನೆನೆಪು ತರಿಸಿ ಬತ್ತಿಹೋದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೇವ ಗೊಳಿಸಿತು ‘ಜಲಪಾತ’. ನಿಶ್ಕಲ್ಮಶ, ನಿರ್ಮಲ-ನಿರ೦ತರ, ಅಪೆಕ್ಷೆ-ಉತ್ಪ್ರೆಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲದ, ತಿಳಿಯಾದ ಶುಬ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವರೂಪವೇ ನನ್ನ ‘ಅವ್ವ(ಅಜ್ಜಿ)’.
ಅವ್ವಾ ನೀನಿಲ್ಲದ ಇ ಕೊರಗು ಚಿರಂತರ.
                                                                                        -ಶ್ರೀನಿ-
Advertisements

2 thoughts on ““ಅವ್ವ”

 1. Grandmothers are always like that. I taught this poem for almost a decade.

  Lineage

  BY MARGARET WALKER

  My grandmothers were strong.
  They followed plows and bent to toil.
  They moved through fields sowing seed.
  They touched earth and grain grew.
  They were full of sturdiness and singing.
  My grandmothers were strong.

  My grandmothers are full of memories
  Smelling of soap and onions and wet clay
  With veins rolling roughly over quick hands
  They have many clean words to say.
  My grandmothers were strong.
  Why am I not as they?

  Liked by 1 person

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s